O nama

VOLONTERSKI CENTAR „ZA ZAJEDNICU“


Lokalni Volonterski centar „Za zajednicu“ sa sjedištem u Prelogu osnovan je 26. rujna 2017. godine u okviru projekta „Mijenjam svijet, volontiram“. Osnivanjem Volonterskog centra "Za zajednicu" mladim je građanima s područja donjeg dijela Međimurja osigurana dostupnost i mogućnost da se uključe u razne volonterske aktivnosti u njihovoj lokalnoj zajednici, sukladno njihovim mogućnostima i željama.
U okviru Volonterskog centra održavaju se edukativne radionice usmjerene organizatorima volontiranja, građanima, organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, školama i jedinicama lokalne samouprave.

Osnivači Udruge:  Miljenka Radović, mag. iur., Ljubomir Kolarek, dr. vet. med  i Mario Tomašek, dipl. ing. prom. 

Predsjednica Upravnog odbora: Natalija Slaviček

Članovi Upravnog odbora: Snježana Ladić, Igor Slaviček, Mateja Kavran Matjačić, Dijana Novak, Marijana Trstenjak, Maja Jankaš i Natalija Slaviček.

Članovi Nadzornog odbora: Dijana Novak, Ljubomir Kolarek i Mario Tomašek

 Likvidator: Miroslav Hržić