Projekti

Volonterski centar "ZA ZAJEDNICU"

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije je u suradnji s Gradom Prelogom i općinom Domašinec osnovao lokalni Volonterski centar "ZA ZAJEDNICU" kao neprofitnu udrugu sa sjedištem u Prelogu.

CILJANA SKUPINA
Ciljana skupina su mladi građani od 14 do 30 godina – volonteri s donjeg dijela Međimurske županije, učenici odgojno obrazovnih ustanova, djeca s teškoćama u razvoju dobnih skupina od 14 do 18 godina, starije osobe od 60 godina i osobe s invaliditetom od 18 do 60 godina te građani, članovi OCD, JLS i zaposlene osobe iz odgojno obrazovnih ustanova s Međimurske županije

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

-POJAČANO INFORMIRANJE O PONUDI I POTRAŽNJI VOLONTERSKIH PROGRAMA
-JAČANJE KAPACITETA VOLONTERSKOG CENTRA
-SURADNJA S DRUŠTVOM OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
-OSPOSOBLJAVANJE MLADIH GRAĐANA, VOLONTERA I ORGANIZATORA VOLONTIRANJA KROZ CIKLUSE EDUKATIVNIH RADIONICA
-NASTAVAK RAZVOJA INKLUZIVNOG VOLONTIRANJA KROZ UKLJUČIVANJE ČLANOVA DOSTI
-UNAPREĐENJE PARTNERSKIH I SURADNIČKIH ODNOSA IZMEĐU JLS, ODGOJNO OBRAZOVNIH INSTITUCIJA, UDRUGA I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
-POTICANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA NA VOLONTERSKE AKTIVNOSTI U ŠKOLAMA
-OSTVARENJE SURADNJE I UMREŽAVANJE S DRUGIM UDRUGAMA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU RAZVOJA VOLONTERSTVA
-ORGANIZACIJA VOLONTERSKIH PROGRAMA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE PRELOG I STUDENTE U SURADNJI S UDRUGOM MLADIH EFEKT
-ORGANIZACIJA RADNIH AKCIJA NA PODRUČJU PARTNERSKIH ORGANIZACIJA
-PROMOCIJA VOOLONTERSTVA KROZ OBJAVE U MEDIJIMA, OKRUGLI STOL I PROMOTIVNI FILM
-PROMOCIJA DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA KROZ PROMOCIJU DRUŠTVENOG PODUZEĆA „NAŠ IZVOR“

U okviru projekta održati će se edukacija „Upravljanje volonterima“ koju će održati ACT GRUPA, a fokusirana je na organizatore volontiranja, organizacije civilnog društva, javne ustanove, jedinice lokalne samouprave i druge građane. Održati će se i radionice „Ja volonter“ za volontere bez iskustva volontiranja i sve zainteresirane volontere, a provodit će ih obrt za edukaciju i savjetovanje Konekta. Nastavkom inkluzivnog volontiranja osobama starije životne dobi, osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju utjecat će se na poboljšanje kvalitete svakodnevnog života. Volonteri će se uključiti i u radne akcije na području Grada Preloga, Općine Podturen, Općine Domašinec i Općine Donji Vidovec. Nastavkom rada na razvoju volonterstva ukazuje se na značaj volonterstva za zajednicu i pozitivan utjecaj na povezivanje građana u lokalnoj sredini. Projekt „Mijenjam svijet, volontiram III“ financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

CILJANA SKUPINA
Ciljana skupina ovog projekta su mladi građani – volonteri s područja donjeg djela Međimurske županije, članovi Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije koji će se uključiti u volonterske

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

-IZOBRAZBA MLADIH GRAĐANA, VOLONTERA I ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

-POVEĆATI BROJ MLADIH GRAĐANA NA PODRUČJU DONJEG DJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U VOLONTERSKIM AKTIVNOSTIMA

-NASTAVITI RAZVOJ INKLUZIVNOG VOLONTIRANJA

-POTICATI ODGOJNO-OBRAZOVNE USTNOVE NA VOLONTERSKE AKTIVNOSTI U ŠKOLAMA

-POBOLJŠATI PRAKSU VREDNOVANJA VOLONTIRANJA I PRIZNAVANJA KOMPETENCIJA STEČENIM VOLONTIRANJEM

U okviru projekta održati će se edukativne radionice pod nazivom „Menadžment volontera“ usmjerene organizatorima volontiranja, građanima, organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, školama i jedinicama lokalne samouprave te „Rad s ranjivim skupinama“ usmjeren volonterima i onima koji to žele postati. Druženje i pomoć osobama s invaliditetom i starijim osobama te pomoć u učenju djeci s teškoćama u razvoju jedne su od niza aktivnosti koje se nastavljaju ovim projektom. One nam ujedno i pokazuju koliko je zapravo bitno uključivanje volontera u zajednici u aktivnosti ovakvog tipa. Početkom projekta krenulo se s akcijom prikupljanja čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma te prikupljanja stare odjeće za naše najpotrebitije članove. U sklopu projekta planiramo provesti radionice „Želim, mogu, znam“ za učenike odgojno-obrazovnih ustanova u kojima će članovi DOSTI iznositi osobno iskustvo te ih tako upoznati s potrebama osoba s invaliditetom. Volonteri će se uključiti i u radne akcije na području Grada Preloga, Općine Domašinec, Općine Orehovica i Općine Podturen gdje će se uređivati okoliš oko škola i vrtića. Nastavkom na projekt „Mijenjam svijet, volontiram“ ukazali smo na značaj i potrebu volontera u zajednici. Razvojem volonterstva povezat će se građani, osobito mlade osobe koje žele na bolje promijeniti život u zajednici.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije je u suradnji s Gradom Prelogom i općinom Domašinec osnovao lokalni Volonterski centar "ZA ZAJEDNICU" kao neprofitnu udrugu sa sjedištem u Prelogu.

AKTIVNOSTI PROJEKTA
Svrha osnivanja Centra je promicanje volonterstva na području donjeg dijela Međimurske županije, osnaživanje i razvoj pojedinaca i društva, povećanje osviještenosti šire javnosti o značenju i vrijednosti volonterstva, zagovaranja javnih politika koje doprinose razvoju volonterstva, povezivanje i gradnja partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave, škola i drugih subjekata u cilju provođenja volonterskih projekata, povećanje broja građana uključenih u volontiranje, povećanje broja volonterskih programa, osnaživanje organizatora volontiranja, poboljšanje položaja socijalno isključenih osoba i osoba u riziku od socijalne isključenosti.

U okviru projekta cilj je održati dva ciklusa radionica usmjerenih građanima, organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, školama, JLS i drugim zainteresiranim subjektima. Radi se o ciklusu radionica Menadžment volontera te ciklusu radionica koji je usmjeren na jačanje socijalnih i komunikacijskih vještina mladih građana - volontera.

Također će se provesti radionice „Želim, mogu, znam“ za učenike odgojno – obrazovnih ustanova.

Organizirat će se okrugli stol sa svrhom poticanja partnerskih odnosa između JLS, OCD, škola, javnih ustanova i volontera.

Organizirat će se dvije volonterske radne akcije uređenja vrtića i škola na području partnerskih organizacija.

Za djecu s teškoćama u razvoju organizirat će se aktivnosti druženja i pomoći u učenju (inkluzivno volontiranje), dok će za starije osobe i OSI biti organizirane volonterske aktivnosti druženja.

CILJEVI PROJEKTA
Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području donjeg dijela Međimurske županije kroz aktivno sudjelovanje mladih građana u volonterskim aktivnostima i programima u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi:
- Osnovati Volonterski centar u Prelogu sa svrhom aktivnog uključivanja građana u volontiranje
- Izobrazba mladih građana, volontera i organizatora volontiranja kroz ciklus radionica menadžment volontiranja
- Osposobiti koordinatore volontiranja za vođenje i usmjeravanje građana, posebno mladih u volontiranje
- Osposobiti organizatore volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem
- Povećati broj mladih građana na području donjeg dijela Međimurske županije u volonterskim aktivnostima kroz izobrazbu, radionice i volonterske akcije
- Potaknuti razvoj inkluzivnog volontiranja na području donjeg dijela Međimurske županije
- Unaprijediti partnerske i suradničke odnose između jedinica lokalne samouprave, odgojno-obrazovnih institucija i udruga
- Poticanje odgojno-obrazovnih institucija na volonterskih aktivnosti u školama
- Poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanje kompetencija stečenih volontiranjem.