POZIV NA EDUKACIJU „Upravljanje volonterima“


U okviru projekta „Mijenjam svijet, volontiram III“ organizira se edukacija „Upravljanje volonterima“ s ciljem da se sudionike upozna sa zakonodavnim okvirom volontiranja u RH, da se unaprijede njihove vještine planiranja i organizacijske vještine. Sudionici će se upoznati sa svim koracima ciklusa menadžmenta volontera, kako bi se osposobili za izradu i provedbu vlastitih volonterskih programa i upoznali se sa izazovima u volonterstvu.

Ciklus edukacija izvodit će edukator i savjetnik Ivan Blažon iz ACT Grupe.

Prva u nizu od tri edukacije održati će se 10. ožujka 2020. godine u Prelogu, u Mutimedijalnoj dvorani Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, Glavna 33, u vremenu od 9:00 do 15:00 sati.

Ciklus edukacija je besplatan za sve sudionike, a sudjelovanje je obavezno na svim edukacijama.

Volonterski centar sudjelovat će u naknadi putnih troškova sudionika edukacije.

Prijaviti se možete najkasnije do 07. ožujka 2020. godine putem emaila zazajednicu@gmail.com, ili na broj telefona 040/395-077.


Povratak na programi