POZIV NA SUDJELOVANJE U EDUKACIJI ZA KOORDINATORA VOLONTERA


Volonterski centar „Za zajednicu“ provodi drugu godinu programa “Mijenjam svijet, volontiram IV“. Jedna od aktivnosti predviđenih programom je Edukacija za koordinatora volontera i izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem. Predviđene su 3 stručne radionice na kojima će 10 volontera biti osposobljeno za koordinatora volontera te će biti upoznati s okvirom volontiranja, koracima upravljanja volonterima i organizacijskim vještinama.

Edukaciju će održati stručnjaci iz Platforme za Društveni razvoj Čakovec u tri radionice – 22., 23. i 24. ožujka 2022. godine.

Radionice će se održati online.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti do petka 18. ožujka 2022. godine na e-mail zazajednicu@gmail.com ili na broj telefona 040/390-070.

Radujemo se Vašem odazivu!


Povratak na novosti